Top

De stichting zet zich in voor
Almeerders en vervult daarmee een sociaal-maatschappelijke rol in de stad

Almere is een jonge stad en een duidelijke identiteit moet zich daarin nog vormen. Gelukkig heeft de stad de leus: “Het kan in Almere!” stevig omarmd. De nieuwe saamhorigheid is een weliswaar niet bindende maar wel uitgesproken richtlijn om mooie culturele initiatieven uit de gronde te krijgen en hopelijk tot bloei te brengen.

Ons verhaal

Groei en harmonie zijn een mooie voedingsbodem voor culturele initiatieven vanuit de wijk.

Stichting Multiculturele Organisatie Almere, kortweg SMOA is ontstaan op initiatief van de buurtbewoners van Filmwijk in Almere. Glen Leeuwin, voorzitter van de stichting heeft destijds het voortouw genomen. Inmiddels al meer dan 15 jaar actief als sociaal maatschappelijke non-profit organisatie, zet de stichting zich in voor met name kansarme en minderbedeelde individuen.

Zowel jongeren als ouderen worden kunnen hun ei kwijt bij de diverse activiteiten en evenementen die er jaarlijks georganiseerd worden. Zo worden jongeren gestimuleerd bezig te zijn met het ontwikkelen van hun talent door ze een platform te bieden en de invulling van vrijetijdsbesteding om ze op het rechte pad te houden. Voor oudere generaties zijn er activiteiten die zorgen voor betrokkenheid in de buurten en een betere sociale cohesie.

Als bekroning voor bewezen diensten heeft de stichting een onderscheiding mogen ontvangen van de burgemeester namens de koning. De waardering vanuit de lokale overheid is daarmee ook een bevestiging dat SMOA als organisatie erkend wordt in hetgeen wat tot op heden is bewerkstelligd.

Doelstellingen van SMOA

De stichting wil haar doelen onder meer verwezenlijken door:

Het bewerkstelligen van het welzijn, de integratie en cultuurbevordering van inwoners van Almere

Het verrichten van alle handelingen die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Het stimuleren van maatschappelijke dialoog cq. solidariteit tussen de diverse groepen in de Almeerse samenleving. Wij geloven in een multicultureel Almere in alle lagen van de bevolking.

Het werken aan saamhorigheid en de bevordering van de sociale cohesie binnen de Almeerse multiculturele wijken voor jong en oud. Wij vinden het belangrijk verschillende generaties bijelkaar en tot elkaar te brengen.

Het helpen bevorderen van de algehele leefbaarheid op wijkniveau in Almere. Door ervoor te zorgen dat er voldoende aanbod is op het gebied van kunst, culturele, sportieve en sociale activiteiten.

Het stimuleren en ontwikkelen van jeugdige talenten op wijkniveau en hen podia aanreiken om hun talenten verder te ontplooien. Door op verschillende evenementen talent een podium te kunnen bieden zodat zij gezien worden.

Het organiseren van multiculturele kunst-, cultuur-, muziek- en entertainment-activiteiten voor verschillende doelgroepen in Almere, waaronder de jaarlijkse jongerentalentenjacht en het Lumièreparkfestival.

Ons team

Vrijwilligers & adviseurs

Fondsen en sponsoren

s
Welcome to Booth.

Tincidunt id aliquet risus feugiat, inante metus dictum at tempor usis nans.

d