Top

Bezoek het Lumiéreparkfestival

van 10:00 tot 22:00

Het Multiculturele Festival
van Almere

Tijdens een paar dagen vinden her en der verspreid over dit groene gebied culturele en sportieve activiteiten plaats. Zo staat er op het ene grasveld een podium waar bands optreden, terwijl op het veld ernaast voetbal- en capoeira-clinics gegeven worden. Kinderen kunnen zich uitleven in het speciale kinderdorp. Hier is een springkussen en kunnen ze geschminkt worden. Het festival biedt dus voor ieder wat wils en is zeker een bezoekje waard.

Muziek & Dans
Kinderdorp
Voetbal
Tropische markt

Van straatfeest
naar grootfestival

Het Lumièreparkfestival heeft vooral tot doel om jongere buurtbewoners met verschillende achtergronden dichter bij elkaar te brengen door kunst en cultuur.

Ook vindt de Stichting Multiculturele Organisatie Almere het belangrijk dat de jongeren uit de wijk iets positiefs aan anderen te laten zien. De buurtmanifestatie is ook bedoeld om jongeren en het overige publiek op een laagdrempelige wijze enthousiast te maken voor verschillende vormen van muziek, kunst en cultuur op wijkniveau. Tegelijkertijd wordt samen gewerkt aan een leefbare multiculturele wijk.

Programma & artiesten

Artiest
Muziekgroep

Info over het evenement

Data
Openingstijden

Het festival is geopend van 10:00 tot 22:00

Toegangsprijzen & entree

Iedereen heeft gratis toegang tot het terrein

TOEGANG VOOR MINDERVALIDEN

Het festivalterrein is toegankelijk voor minder-validen en rolstoelgebruikers.

LOST AND FOUND

Ik ben iets verloren op terrein, wat nu?
Mail naar info@smoa.nl.

Betaalmogelijkheden

Kan ik op het Lumiéreparkfestival pinnen?
Ja, je kunt bij alle bars en eettenten pinnen.
Je kan ook met contant geld betalen.

Auto & parkeren

Mocht je met de auto komen zet deze één van de parkeergarage van het stads hart Almere.

Standhouders

Ik zou graag meer informatie willen over een standplaats op het Lumiéreparkfestival

Mail voor meer informatie over een stand op het Luméreparkfestival naar standhouder@smoa.nl.

Reserveer direct je marktkraam

Open het formulier

Vacatures

Lijkt het je leuk om mee te werken op het Lumiereparkfestival, geef je dan snel op! We zijn op dit moment nog op zoek naar vrijwilligers voor o.a. de teams:

 • Catering. In dit team zorg je samen voor de (aha) catering van alle medewerkers en artiesten. Van het smeren van de broodjes tot het verdelen van de maaltijden.
 • Logistiek. Samen met dit team zorg dat dat het hele festivalterrein in orde komt. Van het plaatsen van hekken en het ophangen van de banners tot het inrichten van de kleedkamers en het zorgen voor de juiste bewegwijzering.
 • Runner Als runner sta je nooit stil (zal het daarom zou heten?). Van het doen van kleine boodschappen, het rondbrengen van materialen en allerlei andere klusjes. En artiesten begeleiding
 • Voor alle functies geldt dat je je kunt aanmelden via deze link.
 • We zorgen uiteraard voor een gezellige dag, alle maaltijden, consumpties en een medewerkers shirt! Graag tot snel dus!

Interesse? mail je motivatie en cv naar info@smoa.nl.

Huisregels

Bij het betreden van het festivalterrein zijn enkele regels van toepassing:

 • Het betreden van dit evenement is geheel op eigen risico.
 • Indien gevraagd, bent u verplicht een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) te tonen.
 • Fietsen/scooters zijn niet toegestaan op het terrein, maar moeten worden achtergelaten bij de daartoe aanwezige rekken buiten het festivalterrein.
 • Bezoekers onder duidelijke invloed van alcohol en/of verdovende middelen zal de toegang tot het terrein worden geweigerd.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor vermiste/verloren/zoekgeraakte/beschadigde eigendommen van de bezoekers.
 • Op de locatie zal beveiliging aanwezig zijn
 • Het is verboden om glaswerk, blik en stokken, messen en of wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar dit evenement dan wel in uw bezit te hebben. Bij constatering wordt u direct overgedragen aan de politie.
 • Het is verboden om drugs (incl. lachgas) te gebruiken en/of mee te nemen naar dit evenement dan wel in uw bezit te hebben. Bij
 • constatering wordt u direct overgedragen aan de politie.
 • Tassen en rugzakken kunnen door de beveiliging worden gecontroleerd op aanwezigheid van dergelijke voorwerpen, ook kan er (steekproefsgewijs) een veiligheidsfouillering uitgevoerd worden. Indien u dit weigert kan u de toegang tot het evenement ontzegd worden.
 • Aanwijzingen, gegeven door personeel in dienst van de organisatie dient u voor uw eigen veiligheid op te volgen.
 • Het is verboden om alcohol te nuttigen of in het bezit te hebben voor bezoekers onder de 18 jaar.
 • Het is als 18+ bezoeker verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar. Bij constatering, kan u de toegang ontzegd worden.
 • Het is niet toegestaan kleine hoeveelheden non-alcoholische dranken en eten mee te nemen. Bijvoorbeeld een pakje sap en een broodje (geen complete picnicmanden en trays met drank). We willen het festival graag gratis houden dus koop aub je drankje en de hapjes bij ons. Alcoholische dranken en glaswerk zijn niet toegestaan. De beveiliging controleert hierop bij de ingangen en heeft hierin het laatste woord. Ingenomen producten worden niet geretourneerd.
 • Het is verboden om te roken in een (afgesloten) tent. Stop er sowieso eens mee.
 • Op dit festival gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden; bij dreigen, dan wel gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen in woord of gebaar, seksuele of andere soorten intimidatie, wildplassen etc. zal de (verdere) toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd.
 • Wij behouden ons het recht voor om personen, gekleed in aanstootgevende kleding, voetbal gerelateerde (club) kleding de toegang tot het evenement te weigeren.
 • Bij betreden van dit evenement gaat u, op grond van de AVG regelgeving, stilzwijgend akkoord met het feit dat er foto- en filmopnames gemaakt worden, welke mogelijk gebruikt worden voor commerciële en promotionele doeleinden zonder verdere toestemming.
 • De organisatie, eigenaar van de locatie en/of het personeel van het evenement kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, materiële of immateriële schade, die u als bezoeker zou kunnen ondervinden.
 • Het verspreiden van folders en flyers op het terrein en in directe omgeving is niet toegestaan, tenzij de organisatie hier vooraf toestemming voor heeft gegeven.
 • Het aanbrengen van enige schade of letsel aan personen en of gebouwen of materiaal worden direct verhaald op de veroorzaker.
 • Film-, video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote verwisselbare lenzen) en drones zijn niet toegestaan, tenzij de organisatie hier vooraf toestemming voor heeft gegeven.
 • Bij het niet naleven van onze huisregels zal (verdere) toegang tot het evenement onherroepelijk worden ontzegd en kan u indien nodig een lokaal verbod toegezegd worden.
Organisatie van het festival

De stichting Multiculturele organisatie Almere is opgericht in 2006 en is sindsdien actief met het organiseren van het lumiereparkfestival en diverse randprogramma’s en inhoudelijke projecten. De stichting kent een bestuursmodel met een bestuur en vrijwilliger.

is onbezoldigd. Bestuursleden hebben, naast betrokkenheid bij het thema /regionaal netwerk in politiek, maatschappelijke organisaties en/of bedrijfsleven en zijn bereid dit netwerk ook actief in te zetten. In de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar voldoende diversiteit op gebied van achtergrond, kennis en ervaring.

Aan het festival is een grote groep vrijwilligers verbonden, waarvan sommige al jaren betrokken zijn en een hecht team vormen, deze groep is van groot belang voor het succes van het festival en draagt bij aan een stabiele organisatie.

Naast veel vrijwilligers die alleen rondom het lumiereparkfestival actief zijn, is het projectteam het hele jaar door betrokken bij de voorbereidingen van de activiteiten. Het projectteam bestaat uit leden die een deelproject in hun eigen vak/taakgebied coördineren en uitvoeren, zoals productie, catering, artiestenbegeleiding, etc.

Voor de komende periode willen we (zeker na 2 jaar waar weinig vrijwilligers actief konden zijn) het vrijwilligersbeleid gaan herijken. We behouden het goede (solide team) en gaan op zoek naar uitbreiding en kennisvergroting. We gaan actief contact zoeken met o.a. scoutingclubs, scholen en sportverenigingen om zodoende niet alleen meer “handjes” te vinden, maar juist om meer binding te krijgen, ambassadeurs te verwerven en te bouwen aan een meer divers en breed vrijwilligersbestand.

Historie

Het Lumièreparkfestival is in het jaar 2004 ontstaan en werd voor het eerst gehouden op 16 september 2005. Begin 2004. De gemeenteraad van Almere gaat akkoord met het eenmalig instellen van een budget om activiteiten als een straatfeest, een internetsite, een schoonmaakactie, sportactiviteiten enz. in een wijk mogelijk te maken. De burgers mochten zelf bepalen hoe dit budget zou worden besteed. Bij de beoordeling van de binnengekomen aanvragen werd overlegd met de Stichting Platform Filmwijk, de bewonersbelangenorganisatie van de Filmwijk. Het bleek dat zeer veel bewoners kozen voor een straatfeest. Maar het aantal feesten overtrof het budget. Om die reden werd besloten de krachten te bundelen en te komen tot één groot feest voor de gehele wijk. Dit werd het Lumièreparkfestival.

De organisatie van het eerste Lumièreparkfestival werd verzorgd door een aantal buurtbewoners onder leiding van Glen Leeuwin. Het project kreeg de naam: Filmwijk Muziek Kunst en Kultuur Karavaan 2005. Later is dit veranderd in het Lumièreparkfestival.

Het Lumièrepark is vernoemd naar de gebroeders Lumière, Auguste Lumière (1862 – 1954) en Louis Lumière (1864 – 1948). Zij waren Franse zakenlieden en filmpioniers. Met de uitvinding van de cinématographe, ’s werelds eerste projectieapparaat, waren zij één van de grondleggers van de cinematografie. Louis Lumière wordt dan ook vaak “de vader van de cinema” genoemd. Meer informatie over de gebroeders Lumière in de Wikipedia.

Impressie van het festival

Fondsen en sponsoren

Het festival wordt mede mogelijk gemaakt door:

Lumièrepad 1325

s
Welcome to Booth.

Tincidunt id aliquet risus feugiat, inante metus dictum at tempor usis nans.

d