Top

Wk Flevoland

Datum: N.N.B.

Een sportive activiteit
met gemeenschappelijke passie

Het WK Flevoland is een jaarlijks terugkerend toernooi, dat ruimte biedt aan twintig herenelftallen, en tien jeugdelftallen van verschillende nationaliteiten om mee te doen. Als een elftal bijvoorbeeld Turkije representeert op het WK Flevoland, zal het team bestaan uit Nederlanders van Turkse afkomst. Aan het herentoernooi zullen deelnemers vanaf zestien jaar, vanuit heel Nederland, uitkomen voor hun land van herkomst en strijden voor de titel Wereldkampioen van Flevoland. Aan het jeugdtoernooi, zullen deelnemers van 12 tot 16 jaar deelnemen, verdeeld in verschillende categorieën.

Muziek
Dans
Food & Drinks

Verschillende nationaliteiten dichter bij
elkaar brengen

De missie van het WK Flevoland is om mensen in Nederland, specifiek Flevoland, dichter bij elkaar te brengen vanuit een gemeenschappelijke passie.

De algemene doelstellingen van het WK Flevoland zijn:

 • Het bieden van een platform waar culturele integratie op originele en spraakmakende manier tot uiting komt: sociale cohesie.
 • Deelnemende nationaliteiten in staat stellen op sportief, cultureel en culinair gebied hun kwaliteiten uit te wisselen
 • Met behoud van identiteit en respect voor andere nationaliteiten een geweldig evenement beleven, waardoor begrip, respect en vertrouwen voor elkaar zullen toenemen.
 • Genieten van sportieve, culturele en culinaire prestaties

Programma & artiesten

Artiest
Muziekgroep

Info over het evenement

Openingstijden

10:00 tot 18:00

Data

De datum is nog niet bekend, maar we zijn druk bezig met de voorbereiding. Zodra de datum bekend is plaatsen wij deze meteen.

Toegangsprijzen & entree

Iedereen heeft gratis toegang

TOEGANG VOOR MINDERVALIDEN

Toegankelijk voor minder-validen en rolstoelgebruikers.

LOST AND FOUND

Ik ben iets verloren, wat nu?
Mail naar info@smoa.nl.

HUISREGELS

Voor de veiligheid van iedereen die op het evenement aanwezig is zijn er huisregels vastgesteld. Daarnaast is tijdens het evenement de Nederlandse wetgeving van kracht, aangevuld met de Algemene Plaatselijke Verordeningen. Door naar het evenement te komen en daardoor aanwezig te zijn op de evenementenlocatie, verklaar je op de hoogte te zijn van dit reglement en verklaar je hier tevens akkoord mee te gaan.

Eigen risico
Het betreden van de evenementenlocatie en het bijwonen  zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. SMOA en haar medewerkers en de organisatie zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade van bezoekers.

Alcohol
Volgens de Nederlandse wetgeving is verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. SMOA wijkt net als andere evenementen niet af van deze wetgeving en zal hier dan ook op controleren. Er kan om je legitimatie worden gevraagd.

Drank
Het is niet toegestaan eigen drank of etenswaren mee te nemen. Het is niet toegestaan drank van binnen mee te nemen naar buiten.
Alle consumpties worden direct met de daarvoor beschikbare munten afgerekend.
Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar. Legitimatie verplicht. Barpersoneel kan naar ID bewijs vragen. Bij twijfel mag het barpersoneel uitgifte weigeren.
Aangekochte consumptiemunten kunnen niet worden geretourneerd. Munten blijven wel geldig tijdens volgende evenementen

Drugs
Het bij je hebben of verhandelen van drugs is niet toegestaan. Bij constatering van het in bezit hebben of verhandelen word je te allen tijden overgedragen aan de politie.

Glaswerk
Het is niet toegestaan om glaswerk in bezit te hebben binnen de evenementenlocatie.

Roken
Het is wettelijk niet toegestaan in de gesloten ruimten (waaronder de tent) te roken. Er zal een aangewezen plek zijn waar dit wel is toegestaan.

Overige

* Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd. Indien u hieraan geen medewerking verleent, kan u de toegang tot het terrein worden ontzegd.
* Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het feestterrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de organisatie
* Op het terrein gelden de dagelijkse normen en waarden. Het dreigen en gebruik van geweld, het in bezit hebben van wapens of andere voorwerpen, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien/moddergooien, vervuiling en/of vernieling van materialen, het ontvreemden van goederen en geluidsoverlast in de directe omgeving zal niet worden getolereerd. De toegang tot het terrein zal u worden ontzegd en u kunt worden overgedragen aan de politie. Eventuele schades zullen op u worden verhaald. Op diverse plaatsen op het evenemententerrein kunnen beveiligingscamera’s hangen om te waken voor uw en onze veiligheid, bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan overheidsinstanties.
* Toiletruimte is alleen bestemd voor individueel gebruik.
* Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel. Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens medewerkers van de organisatie dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd. Indien het beveiligingspersoneel of de organisatie oordeelt dat je gedrag ongewenst is, kan de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd. Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.

TOERNOOIREGLEMENT

De normale KNVB spelregels voor veldvoetbal gelden, met de onderstaande aanpassingen: Het uitgangspunt van het WK Flevoland is RESPECT. Zonder RESPECT geen voetbal en geen WK Flevoland. Iedere vorm van discriminatie, agressie of beledigend gedrag wordt niet getolereerd. Overtreding leidt tot verwijdering van het veld en kan leiden tot diskwalificatie van het team waartoe de speler of supporter behoort. Dit is ter beoordeling aan de Stichting  multiculturele organisatie Almere en de wedstrijdleiding.

 1. De Bondscoach van iedere nationaliteit is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn spelers.
 2. De Bondscoach is samen met de spelers verantwoordelijk voor het gedrag van hun supporters.
 3. Alleen de Bondscoach kan tijdens de wedstrijddagen contact opnemen met de organisatie en de wedstrijdleiding over het verloop van het toernooi.
 4. De Bondscoach moet te allen tijde aanspreekpunt kunnen zijn van de organisatie. Een combinatie van én speler én Bondscoach zijn is daarom niet toegestaan.
 5. Bondscoach, spelers en supporters dienen altijd de instructies van de medewerkers/vrijwilligers van de stichting WK Flevoland op te volgen.
 6. De minimale leeftijd van de spelers is 16 jaar. en voor de jeugd de geldende regels voor C-B junioren en veteranen 45+
 7. .De ingeleverde teamfoto is bindend voor het hele toernooi.
 8. De duur, pauzes en dergelijke van de wedstrijden geschieden volgens het speelschema.
 9. De teams dienen 10 minuten voor aanvang van de wedstrijden bij het betreffende veld gereed te zijn.
 10. Alle spelers dienen hetzelfde tenue te dragen.
 11. Alle spelers krijgen voorafgaande aan het toernooi een polsbandje. Deze moet verplicht het hele toernooi gedragen worden. Spelers zonder polsbandje mogen niet voetballen.
 12. De aanvangstijd van alle wedstrijden staat vast. Het fluitsignaal van de scheidsrechters is echter bepalend!
 13. . Bij zwaar letsel tijdens de wedstrijd beslist de scheidsrechter over het eventueel eerder beëindigen van de wedstrijd. De overgebleven (noemenswaardige) tijd zal aan het eind van de dag ingehaald worden.
 14. Wanneer een team vijf (5) minuten na aanvangstijd nog niet reglementair op het veld staat, komt dit team met 1-0 achter te staan.
 15. Wanneer een team tien (10) minuten na aanvang van de wedstrijd nog niet reglementair op het veld staat, verliest dit team automatisch de wedstrijd met 5-0. De wedstrijd wordt dan ook niet meer gespeeld.
 16. Bij het terugtrekken tijdens het toernooi gelden er de volgende sancties: 1. Alle uitslagen worden ongeldig verklaard en geschrapt. 2. Het team en betrokkenen worden uitgesloten van deelname aan het WK Flevoland.
 17. Bij het niet verschijnen op toernooi dag twee gelden er de volgende sancties: 1. Alle uitslagen van de eerste wedstrijddag van dit team worden ongeldig verklaard en geschrapt. 2. Het team en betrokkenen worden uitgesloten van deelname aan het WK Flevoland.
 18. Bij een rode kaart (2 gele kaarten of direct rood) voor één speler in een wedstrijd zal er directe uitsluiting volgen in deze wedstrijd en een schorsing voor de daaropvolgende wedstrijd.
 19. Iedere speler is daarom verplicht zijn volledige naam en rugnummer op te geven bij de scheidsrechter indien hij een groene, gele of rode kaart heeft ontvangen. Fair Play staat bij de organisatie van het WK Flevoland hoog in het vaandel en op naleving van deze regel zal strikt worden toegezien.

21 . Bij een rode kaart (2 gele kaarten of direct rood) voor één speler in een wedstrijd zal er directe uitsluiting volgen in deze wedstrijd en een schorsing voor de daaropvolgende wedstrijd. Iedere speler is daarom verplicht zijn volledige naam en rugnummer op te geven bij de scheidsrechter indien hij een groene , gele of rode kaart heeft ontvangen. Fair Play staat bij de organisatie van het WK Flevoland hoog in het vaandel en op naleving van deze regel zal strikt worden toegezien

 1. Wanneer één speler 2x een rode kaart ontvangt tijdens het toernooi wordt de speler in principe voor de rest van het toernooi uitgesloten. De toernooileiding heeft hierin de uiteindelijke beslissing na overleg met de scheidsrechterscommissie. Deze bepaald uiteindelijk de definitieve straf.
 2. . Bij 2 rode kaarten voor één team in één wedstrijd volgt een gesprek met de organisatie/wedstrijdleiding. De organisatie/wedstrijdleiding is gemachtigd het betreffende team uit te sluiten voor de rest van het toernooi.
 3. Bij 3 rode kaarten voor één team in één wedstrijd wordt de wedstrijd direct gestaakt en verliest het team aan wie de rode kaarten zijn toegekend de wedstrijd met 1-0. Wanneer op dat moment de tussenstand een grotere achterstand dan de 1-0 bedraagt, zal deze tussenstand als uitslag worden overgenomen. De organisatie/wedstrijdleiding is gemachtigd het betreffende team uit te sluiten voor de rest van het toernooi.
 4. Bij 3 rode kaarten tijdens het toernooi voor één team volgt een gesprek met de organisatie/wedstrijdleiding. De organisatie/wedstrijdleiding is gemachtigd het betreffende team uit te sluiten voor de rest van het toernooi.
 5. . Bij 3 rode kaarten in de finalerondes volgt directe diskwalificatie van het betreffende team en mogelijke uitsluiting van deelname aan de editie van 2017. Hiertegen is geen beroep mogelijk

27.. Bij 4 rode kaarten tijdens het toernooi voor één team volgt automatisch uitsluiting voor het betreffende team voor de rest van het toernooi. Alle uitslagen van dit team in het toernooi worden geschrapt. Hiertegen is geen beroep mogelijk

 1. Bij gelijke stand in een poule gaat het team verder volgens de onderstaande regels in genoemde volgorde:
 • Doelsaldo (is het aantal doelpunten voor, minus aantal doelpunten tegen).
 • Onderling resultaat.
 • Aantal gescoorde doelpunten (voor-doelpunten)
 • Bij een compleet gelijke stand. beslissen strafschoppen. Elk team neemt 5 strafschoppen, mocht hierna nog sprake zijn van een gelijke stand, dan worden om en om strafschoppen genomen volgens het sudden death systeem.
 1. In de kruisfinales zullen er bij gelijke stand na reguliere speeltijd 5 strafschoppen worden genomen. Bij gelijke stand wordt er om en om een strafschop genomen, volgens het sudden death systeem.
 2. Diskwalificatie kan plaatsvinden doordat achteraf blijkt dat de regels zijn overtreden. Bij diskwalificatie volgt automatisch het schrappen en ongeldig verklaren van alle punten.
 3. De wedstrijdleiding heeft de bevoegdheid bindende beslissingen te nemen op de wedstrijddagen
 4. De organisatie/wedstrijdleiding is te allen tijde bevoegd om teams voor een gesprek uit te nodigen of andere maatregelen te nemen indien dat noodzakelijk geacht wordt.
 5. Alleen de bondscoach of de assistent bondscoach mag een klacht indienen bij de wedstrijdleiding
 6. Intimidatie wordt niet getolereerd. Toernooileiding zou desbetreffende team cq speler kunnen uitsluiten van verdere deelname aan het toernooi.
 7. Het bestuur van de stichting multiculturele organisatie houdt zich het recht voor om de bovenstaande regels aan te passen als omstandigheden daartoe aanleiding geven.

*Respect voor andere deelnemers en bezoekers is de belangrijkste spelregel op het WK Flevoland. De organisatie werkt met scheidsrechters en deze zullen te allen tijde onderstaande regels hanteren. We verwachten van de teams en bondscoaches altijd een goede inzet.

doelstellingen

Het WK Flevoland is meer dan een toernooi, het is tegelijkertijd een veelzijdig evenement met een verscheidenheid aan randactiviteiten. Vorig jaar was er op het WK Flevoland een evenemententerrein waar verschillende optredens plaatsvonden en waren er cateraars van verschillende culturen die hun culinaire smaaksensaties aanbieden. De nadruk zal deze editie meer te komen liggen op niet alleen het samenbrengen van de verschillende culturen, maar ook het samen laten werken van de verschillende culturen. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk voetbalteams een steentje bijdragen bij het organiseren van het toernooi, door mee te denken en door handelingen uit voeren, bijvoorbeeld posters plakken of het benaderen van vrijwilligers.

Impressie van het festival

Fondsen en sponsoren

Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sportpark de Marken 8

s
Welcome to Booth.

Tincidunt id aliquet risus feugiat, inante metus dictum at tempor usis nans.

d