Een uit de pan gerezen concept

In 2010 maakte Almere voor het eerst kennis met het fenomeen Brassband, deze was gekoppeld aan het door SMOA georganiseerde Lumièreparkfestival. In 2018 was de editie een op zichzelf staand evenement dat in die vorm de verwachtingen ruimschoots heeft overtroffen. De verwachting namelijk was dat er zo’n 2.000 bezoekers zouden worden aangetrokken door dit evenement, in werkelijkheid lag dit aantal eerder tussen de 7.000 – 10.000 bezoekers. Daardoor is het streven bijgesteld en zal dit ook in de begroting tot uiting komen.

Wat is een brassband nou eigenlijk?:

Dit is een orkestvorm met koperen blazers (brass – in het Engels). In de Engelse vorm bestaat deze al generaties in de provincie Friesland, maar ook in de Verenigde Staten (met name in de Louisiana Delta), in de Caraïben, Afrika, Australië, eigenlijk overal waar de Engelse invloedssfeer zich heeft doen gelden. Er zijn echter wel specifieke verschillen ontstaan van de strikte bezetting van de Engelse Brassbands tot de vrijere bezetting bij Amerikaanse en Caraïbische formaties.

Wat wij beogen is de Caraïbische vorm van Brassband in de schijnwerpers te stellen. De reden hiervoor is om als Caraïbische inwoners van Almere ons in positieve zin te laten zien. Hiermee wordt grotere integratie beoogd, op basis van geoogste waardering. Uit alle voorgaande edities (in welke context ook) is gebleken dat dit evenement veel los maakt bij publiek en brassers. Dat is een mooi gegeven om in stand te houden en uit te bouwen.

Waar het gaat om het uitbouwen, willen we in de komende editie er een Dance Showcase aan koppelen, deze zal plaatsvinden – volgens planning – september 2021. De verbinding met het brassen is dat het element dansen een grote rol speelt. Bij het Caraïbische brassen heeft men afstand genomen van de formelere militaire mars waarin het brassen plaats heeft en wordt het hier meer omlijst door dansers. Daarnaast is het samen met het brassen een uitingsvorm die veel beoefend wordt door mensen van Caraïbische afkomst, zodoende nemen wij de gelegenheid om onze bevolkingsgroep niet eenmaal maar tweemaal in de spotlight te zetten. Bij dansen is het begrip ‘footing’ essentieel – die wij gebruiken in de metafoor: ‘voet aan de grond krijgen’. Wat dus precies de bedoeling is van dit project.

Het is ook zo dat Almere relatief gezien de stad is met de meeste Caraïbische inwoners in de vorm van Surinamers. Ook dat gegeven willen wij meenemen in dit evenement. Caraïbische mensen horen bij Almere en andersom moet dat dan ook zo zijn. Vandaar de keuzen met betrekking tot de planning van het Brass/Dance evenement voor 2021 en vooralsnog vele jaren daarna. In de ultieme zin willen wij een waar spektakel neerzetten dat op den duur kan schermen met internationale allure. De ervaring met het opzetten en uitvoeren van een dergelijk evenement is iets wat met een gerust hart aan SMOA kan worden overgelaten.