Het grootste dance event van Almere

Waar wordt met dans expressie aan gegeven? Uiteindelijk is dat de persoonlijkheid of identiteit van de danser(s). Een stad is een complexe eenheid van individuen. Almere is een jonge stad met nog duidelijke groei niet alleen op het gebied van inwoneraantal, maar ook in haar speurtocht naar een duidbare identiteit. SMOA wil met dansen  ook mede smoel geven aan onze stad. Almere heeft oneindig mogelijkheden om uit te groeien tot de stad waar alles mogelijk is en waar dromen werkelijkheid worden. De slogan van de stad is niet voor niets ”Het kan in Almere”.

Almere swingt

We zijn niet geënt op “So you think you can dance?” maar eerder “Wat moet je kunnen als je zou willen dansen?” Het antwoord op onze vraag is in essentie zo simpel als dat zij wezenlijk is, namelijk om goed te kunnen dansen moet je jezelf en je lijf goed kennen of bereid zijn lijf, leden en identiteit beter te leren kennen. Bedoelen wij nu dat wij een therapie aanbieden? Nee, niet echt! Tegelijkertijd gaat dansen aan zich onbedoeld, maar zeker niet minder waar, als een therapeutische spiegel of lens in op de danser. Dansen bestendigt een vrolijk gemoed, dansen kan trots (terug) brengen, in de hoogste vormen van dans is er sprake van een adembenemend schouwspel – het is helaas niet voor iedereen weggelegd om de hoogste vormen van dans ten uitvoer te brengen. Het is gelukkig niet voor niets dat de meesten van ons wel eens opperen zo blij te zijn dat ze wel zouden willen dansen. Dit komt puur omdat dans werkt met spontane elementen, waar onze normale bewegingen veelal reflexmatig zijn.

Onze stad staat steeds vaker in de schijnwerpers en heeft al tal van internationale prijzen weten binnen te slepen op het gebied van architectuur, cultuur en lokale initiatieven. In veel Almeerse wijken kun je zelfs spreken van een periode van culturele bloei. We mogen voorzichtig aan stellen dat mensen met verschillende achtergronden desondanks grotendeels in harmonie samenleven. Groei en harmonie zijn een mooie voedingsbodem voor culturele initiatieven vanuit de wijk. 

Almere is een jonge stad en een duidelijke identiteit moet zich daarin nog vormen. Gelukkig heeft de stad de leus: “Het kan in Almere!” stevig omarmd. De nieuwe saamhorigheid is een weliswaar niet bindende maar wel uitgesproken richtlijn om mooie culturele initiatieven uit de gronde te krijgen en hopelijk tot bloei te brengen. Immers samen komen we er doorheen is een veelgehoorde uitspraak waar het gaat om de ‘mentale’ bestrijding van de Coronacrisis. Wij willen een stapje verder gaan met we gaan hem niet uitzitten, maar we dansen ons er doorheen als het ware. Een crisis is verder bij uitstek een omstandigheid die de identiteit vormt. Zo ook deze! Uiteindelijk kunnen dingen ook alleen, wanneer ze daadwerkelijk gedaan/opgepakt worden.

Dansen is een universele taal die op visuele manier een boodschap geeft aan mensen. Wij beschikken over zeer talentvolle dansers die niet alleen moeilijke choreografieën simpel doen lijken, zij kunnen dit ook in overdrachtelijke zin doorgeven aan anderen door middel van de workshops die verbonden zijn aan de dansdemonstraties. Omdat dans een universele taal is, is het voor iedereen makkelijk te begrijpen. Wij zijn van zins om in elk aspect van dit dansproject (er zijn er vier; Hiphop, Streetdance, House dance en Afrodance). Daarnaast is het streven dat de deelnemers zich beter leren uiten door middel van dans. Het is verder zo dat wie zich goed kan uiten vaker dan niet een goede vat heeft op de eigen identiteit. Het mooie stukje dat onze stad Almere nog voor een groot deel van zichzelf moet ontdekken. Alhier een handreiking daartoe.

 

Omschrijving activiteiten

Hiphop workshop
Dit is een workshop waarin de kinderen een choreografie aangeleerd krijgen door een danser en een professioneel danser. Een choreografie is een ingestudeerde dans op een bepaald muziekstuk. De dansstijl die hier wordt gegeven is Hiphop.

Afrodance workshop
Bij de Afrodance workshop ontdekken kinderen een van de meeste bekende dansvormen, momenteel in Nederland. Deze stijl gaat terug naar de wortels van Afrika en past daarbij mooi in het cultureel diverse plaatje van Almere.

House dance workshop
In de House dance workshop draait het allemaal om de creatieve ontwikkeling van de deelnemende kinderen. Hier leren zij, met behulp van de dans docent, hun eigen verhaal te vertellen en zich te uiten door middel van dans.

Streetdance workshop
De Streetdance workshop draait vooral om improvisatie. Deze danssoort is ontstaan in de vroege dagen van de hiphop en is er ook nauw aan verwant het bevat ook elementen van breakdance en body popping. Het verschil met House dance is dat de Streetdance zich juist vooral buitenshuis afspeelt.